Mężczyzna przeprowadzający deratyzację

 

Deratyzacja

Specjaliści naszej firmy skutecznie wykonują usługi zwalczania gryzoni. Usługi deratyzacji świadczmy od wielu lat. Podejmujemy walkę z natrętnymi szczurami i myszami najlepszymi metodami i preparatami. Możemy pochwalić się dużą efektywnością, którą potwierdzają nasi dotychczasowi klienci.

Gryzonie stanowią duże zagrożenie dla zdrowia ludzi i mogą spowodować duże szkody gospodarcze. Szkodliwe i niebezpieczne drobnoustroje, które roznoszą, mogą stać się źródłem zachorowań, a niekiedy nawet epidemii. Szczury, myszy i inne gryzonie rozprzestrzeniają takie choroby jak szczurzą gorączkę, gorączkę krwotoczną, chorobę Weila, histoplazmozę, hymenolepiozą, a nawet tyfus plamiasty. 

 

Obecność tych szkodników w zakładach produkujących żywność i w magazynach powoduje wymierne straty finansowe. Zanieczyszczają one i niszczą żywność oraz surowce. Szczury mogą również wyrządzić duże szkody, niszcząc maszyny, przewody i instalacje. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i walka z gryzoniami w otoczeniu człowieka.

 

Skuteczne zwalczanie gryzoni

Zwalczamy gryzonie za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych. Dopasowujemy metody działania do zastanej sytuacji i potrzeb. Stosujemy środki fizyczne takie jak chwytacze lepne czy pułapki lub środki chemiczne. Na zewnątrz budynków używamy stacji deratyzacyjnych, w których wykorzystujemy substancje wabiące oraz różnego typu substancje czynne. Używamy atestowanych i bezpiecznych dla środowiska naturalnego  preparatów.

Nie ograniczmy się jedynie do bezpośredniego eliminowania szczurów i mysz. Zajmujmy się monitorowaniem przed szkodnikami i tworzeniem zabezpieczeń uniemożliwiających  dostęp gryzoni do obiektów.