Roztocze w dywanie

 

Monitoring i zabezpieczanie obiektów przed szkodnikami

Świadczymy usługę monitoringu i zabezpieczania obiektów przed szkodnikami. Walka o zachowanie wysokich standardów sanitarnych w zakładach produkcji żywności, w placówkach służby zdrowia, magazynach i w wielu innych obiektach nie polega jedynie na bezpośrednim zwalczaniu zagrożeń sanitarnych. Ważną kwestią jest monitorowanie przed szkodnikami. Wszystkie nasze działania mają na celu ochronę żywności w obiektach klienta i utrzymywanie wysokich standardów higienicznych zgodnych z  zasadami GMP, GHP i HACCP.

 

Na czym polega system monitorowania przed szkodnikami

Monitorowaniu, zgodnie z obowiązującymi normami  powinny podlegać wszystkie podmioty gospodarcze związane z produkcją, przetwórstwem, magazynowaniem, transportem, dystrybucją oraz dostarczaniem produktów spożywczych. Celem monitoringu jest ochrona tych przedsiębiorstw przed szkodnikami. Podstawowym działaniem jest częsta i cykliczna lustracja obiektów i pracujących tam urządzeń i maszyn. Korzystamy z urządzeń do monitorowania występowania szkodników oraz utrzymujemy je w odpowiedniej skuteczności. Są to karmniki deratyzacyjne, pułapki żywołowne, pułapki lepowe na owady latające i biegające, a także lampy owadobójcze.

W przypadku wykrycia zagrożenia podejmujemy natychmiastową reakcję i wdrażamy procedury korygujące zabezpieczenie. Jeśli zajdzie taka potrzeba wykonujemy zabiegi dezynfekcji, dezynsekcji lub deratyzacji. Zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań. Sprawdź, jak pracujemy.